Интегрирани системи за сигурност

 

ПОДДЪРЖА ГОЛЯМ БРОЙ УСТРОЙСТВА

Системата поддържа продукти на над 90 световни производители,
като SONY, SAMSUNG, AVIGILON, DAHUA, SATEL, JOB DETECTOMAT,
ANSON и други. SBI е отворена платформа и към нея могат да
бъдат добавяни нови продукти от различни производители.


СИСТЕМИ, ИНТЕГРИРАНИ В SBI

Към момента SBI обединява повече от 750 вида камери за видео-
наблюдение и записващи устройства, над 40 модела охранителни
системи и системи за периметрова охрана, над 15 вида системи за
контрол на достъп и повече от 10 типа пожароизвестителни системи.
SBI интегрира различни типове комуникационно оборудване и
системи за сградна автоматизация.

МОДУЛЕН ПРИНЦИП

Софтуерът е изграден на модулен принцип, като позволява
поетапно нарастване на системата и закупуване само на нужните
софтуерни модули. Върху изградената вече система, лесно могат
да се добавят необходимите допълнителни лицензи.


НАБЛЮДЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Интегрирания софтуер позволява наблюдение в реално време и
следене на неограничен брой сензори от всички налични системи.
Платформата осигурява цялостно централно администриране и
контрол на всички системи, както и автоматизация и опростяване
на бизнес процесите. Системата работи на принципа клиент-сървър
и поддържа неограничен брой клиенти.

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Системата може да предостави 3D визуализация на обекта. На
всеки етажен план могат да се нанесат сензори и камери от всяка
интегрирана система.МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Софтуерът осигурява наблюдение и контрол от всяка точка чрез
мобилно приложение, достъпно за Android, Windows, iOS и Web
браузер.