• ASD-200

Безжичен комбиниран димооптичен и термичен (EN54-5) пожароизвестителен датчик, вградени звукова и светлинна сигнализации, дистанционна настройка, тампер, батерия CR 123A 3V.

ASD-200