Конвенционални системи


VULCAN 2L

VULCAN 2L

Капачка за сирена тип „основа” за случаите, когато не се използва датчик..

VULCAN 2CS

VULCAN 2CS

Сирена конвенционална тип „основа”...

ORION–INT-485

ORION–INT-485

Интерфейс RS 232 за връзка на пожароизвестителна централа с повторителни панели..

ORION REP

ORION REP

Повторителен панел за контрол и управление на отдалечена конвенционална централа ORION, интерфейс RS..

ORION 8

ORION 8

Пожароизвестителна централа с 8 линии, PSU1.7 A..

GFE–MPX-REL8

GFE–MPX-REL8

Разширителен модул с 8 релейни изхода за конвенционален панел ORION..

GFE–MPX-REL4

GFE–MPX-REL4

Разширителен модул с 4 релейни изхода за конвенционален панел ORION..

GFE-SH-2L

GFE-SH-2L

Комбиниран термичен и димооптичен конвенционален датчик..

GFE-S-2L

GFE-S-2L

Димооптичен конвенционален датчик..

GFE-MCPC-STI-IP67

GFE-MCPC-STI-IP67

Ръчен бутон конвенционален за външен монтаж ІР67...

GFE-MCPC

GFE-MCPC

Ръчен бутон конвенционален..

GFE-H-2L

GFE-H-2L

Термичен конвенционален датчик..

GFE DETECTOR BASE

GFE DETECTOR BASE

Стандартна основа..

FR 3000

FR 3000

Димен лъчев детектор, приемник-предавател 5÷120 м, IP 54...

Ex-B1

Ex-B1

Ценерова бариера, взривобезопасна..

DRB 3000 silver

DRB 3000 silver

Основа за датчик с реле, сребриста..

Показани са от 1 до 16 от общо 23 резултата (2 страници)