• BUD-200

Зумер за директно свързване към адресируеми детектори от серия 200A. Много ниска енергийна консумация при аларма и мощна акустична сила.

BUD-200